com.tr için gerekli belgeler

Aşağıdaki evraklardan herhangi birinin olması kayıt işlemi için yeterlidir. Eğer aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayamıyorsanız, marka tescili yaptırmanız gerekmektedir.

 • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi" veya "Ticari Sicil Belgesi" veya "Oda Sicil Kayıt Sureti" veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret unvanı ilanı, (ticaret kayıt belgesi son 6 aya ait olmalıdır.)

Aşağıdaki belgelerden herhangi birinin olması ticaret sicil kaydının yerine geçmektedir. Bu belgelerden sadece herhangi biri gereklidir.

 • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi",
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi",
 • İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı,
 • Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Turizm İşletmesi Belgesi",
 • Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı'ndan alınmış "Seyahat Acentesi İşletme Belgesi",
 • Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı "Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi",
 • Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı'ndan alınmış "Televizyon Gösterim Belgesi",
 • Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış izin belgesi,
 • Sanatçılar için bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi,
 • Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı",
 • İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi",
 • Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için, başvurulan domaine ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan domainin distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
 • Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'n dan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
 • Dergi ve gazeteler için, "derginin/gazetenin aslı" ve "Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi",
 • Süresiz yayınlar için yayının aslı,
 • İlaç isimleri için, "Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi",[ao1]
 • Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
 • Gemiler için, "Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi"
 • için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. T.C. kimlik numarası ile eşleşen ad-soyad domain, sipariş esnasında contact(domain iletişim) bilgileri düzenlenrek tahsis edilebilir.

org.tr için gerekli belgeler

 • Domainin tahsisi için başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün IsimTescil.NET'e gönderilmesi gerekmektedir.
 • Kar amacı bulunmayan oluşumların ".org.tr" ikinci düzey alt domaine başvurabilmesi için en az 3 sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.

net.tr için gerekli belgeler

 • Domainin tahsisi için Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış ISS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi (Telekomünikasyon Lisansı)'nın, TİD (Tüm İnternet Derneği)'nin onay yazısının gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvuru sahipleri onay için TİD'e başvuruları ile birlikte ticari sicil belgesi, marka tescil belgesi ve benzeri belgeleri de sunarlar.


Sağlık Mahallesi Sağlık1 Sokak No: 17/14 Sıhhıye Çankaya/ANKARA
Telefon: 0(312) 430 48 90 | Faks: 0(312) 430 48 91
E-Posta: info@arnebilgisayar.com